– Viser at de prioriterer Stad skipstunnel

Randi Humborstad gleder seg over at KrF og Ap har lagt inn 30 millioner kroner i sine alternative budsjett til Stad skipstunnel.

Representanter fra styringsgruppen i Stad skipstunnel var nylig på Stortinget og møtte parlamentarisk leder i KrF. F.v. Stein Robert Osdal (ordfører Selje kommune), Hans Fredrik Grøvan (parlamentarisk nestleder KrF), Rolf Domstein (styringsgruppeleder Stad skipstunnel) og Randi Humborstad (prosjektleder). Foto: privat 

Nyheter

– KrF viser med dette at de prioriterer Stad skipstunnel, og at de ønsker å få fortgang i arbeidet med Stad skipstunnel. KrF har alltid vært en viktig støttespiller for Stad skipstunnel prosjektet. Representanter fra styringsgruppen møtte parlamentarisk nestleder i KrF, Hans Fredrik Grøvan, på Stortinget den 30. oktober, sier Humborstad i en pressemelding.

– Det er også selvfølgelig veldig positivt at også Ap ønsker fortgang i Stad skipstunnel-prosjektet, sier Humborstad videre.

Hvis regjeringen skal følge tidsplanen i Nasjonal transportplan (2018-2029) med byggestart senest i 2021, så er det nødvendig med penger til Kystverket til prosessen med grunnerverv på statsbudsjettet for 2019. Forprosjektet til Kystverket (2017) tilrår bygging av Stad skipstunnel, og begrunner dette med at de ikke-målbare gevinstene ved skipstunnel overstiger de kronesatte kostnadene, heter det i pressemeldingen.

Den eksterne kvalitetssikringen (KS2) som kom før sommeren er gjennomført av Atkins og Oslo Economics på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. De har kvalitetssikret tallene og løsningene som Kystverket har lagt til grunn for prosjektet i sitt forprosjekt.

– Styringsgruppen for Stad skipstunnel mener at KS2 svartmaler Stad skipstunnel prosjektet. De har lagt på alle mulige usikkerhetsmarginer og påslag på kostnadene, samt utelatt viktige effekter for samfunnet generelt og næringslivet spesielt. Kystverket mener fortsatt at de kan bygge Stad skipstunnel for det som ligger inne i Nasjonal transportplan (justert til 2018 kroner), sier Humborstad.

Et samlet næringsliv på kysten, Norges Fiskarlag, Kystrederiene, Hurtigbåtforbundet, Marine Harvest, Sunnmøre regionråd, Sogn og Fjordane Næringsråd, Vestlandsrådet og Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylkeskommune har prioritert Stad skipstunnel i sitt innspill til Nasjonal transportplan (20182029).  Et enstemmig Storting prioriterte Stad skipstunnel i Nasjonal transportplan med byggestart senest i 2021, står det videre i pressemeldingen.

– Styringsgruppen for Stad skipstunnel jobber videre for å realisere Stad skipstunnel og holde tidsplanen om byggestart i 2021, noe som er i tråd med Nasjonal transportplan (2018-2029) og Kystverkets handlingsprogram (2018-2029). Kystverket trenger 30 millioner kroner til grunnerverv i statsbudsjettet for 2019 for å kunne starte byggingen av Stad skipstunnel i 2021, sier Humborstad.