Kavringen:

Beste hilsner fra Barmen

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Sel­je: I dag pre­sen­te­rer vi et to­delt post­kort fra Barm­øy. Bil­de­ne er tro­lig fra slut­ten av 1970-tal­let, fo­to­gra­fen he­ter Skar­bø­vik og post­kor­tet er ut­gitt av Sunn­mørs­pos­ten. På det øver­ste bil­det ser vi Kjar­tan Myklebust som står og fis­ker, og Mar­gunn Myklebust Trol­le­bø som sit­ter bak ham. Det ne­der­ste bil­det vi­ser går­den Myklebust, el­ler Fjel­let, som den kal­les. Barna bak kyr­ne er Mar­gunn Myklebust Trol­le­bø og Kris­ti­an Myklebust. Barm­øy har ei fla­te­vid­de på cir­ka 9 kvad­rat­ki­lo­me­ter, og øya har fer­je­for­bin­del­se med fast­lan­det. Det høyeste punktet på øya er Skjolden på 545 meter over havet. Nord for Barmøy ligger Røysetfjorden. Mellom øya og fastlandet ligger Barmsundet. Det er fire byg­der på øya – Barmen, Røy­set, Vi­kja og Fjel­let.