Følg kommunestyret direkte

Nyheter

Kommunestyret i Eid skal i dag handsame følgande saker:


125/18 - Godkjenning av innkalling og sakliste

126/18 - Godkjenning av møteprotokoll

127/18 - Referatsaker

128/18 - Orienteringssaker frå ordførar til kommunestyret - 08.11.2018

129/18 - Orienteringssaker frå rådmannen til kommunestyret - 08.11.2018

130/18 - Tilknyting/utviding av offentleg VA nett - Os

131/18 - Damsikring Fossevatn

132/18 - Søknad om tilleggsareal, Magnus Eikås

133/18 - Omstillingsprosessar i Statens vegvesen

134/18 - Trampolinepark

135/18 - Søknad om kommunal garanti til Stårheim IL - rulleskiløype

136/18 - Operahuset Nordfjord - behov for opprusting

137/18 - EPC Eid kommune 2018

138/18 - Godkjenning av avtale om dagleg leiing og drift av fjordvarmeanlegget

139/18 - Foreløpig rapport - utredning av kvikkleiresone

140/18 - Oppfølging av verbalframlegg 5 budsjett 2018

141/18 - Møteplan for 2019 - vidare prosess

142/18 - Fråsegn Stad skipstunnel - Eid kommune