Skal tilsette fleire leiarar

Stad kommune har nyleg tilsett kommunalsjefar, stabsleiarar og rådgjevarar. No står ti nye einingsleiarar for tur.

Prosjektleiar Åslaug Krogsæter i Stad 2020 skal no tilsette ti nye einingsleiarar i Stad kommune. Dette skal vere klart innan 1. januar neste år. Arkivfoto  Foto: Christina Cantero

Nyheter

– Det som skjer no er at vi skal innplassere einingsleiarar på ti nye avdelingar. Dette er til dømes innan barnevern i Eid og Selje, flyktningtenesta og for teknisk område, forklarar prosjektleiar Åslaug Krogsæter.