Måtte svare for pengebruken

Prosjektkoordinator i Kinn Rolf Bjarne Sund redegjorde for fellesnemnda hva pengene som representerer «budsjettsprekken» for nemnda har gått til. Men det var uklart om nemnda har rett til å bruke disse ekstra midlene.

Rolf Bjarne Sund (t.v.) forklarte politikerne i fellesnemnda hva som ligger bak at en overskrider 2018-budsjettet med 5,8 millioner kroner. Arkivfoto: Svanhild Breidalen 

Nyheter

Fellesnemnda i Kinn styrer mot et merforbruk på 5,8 millioner kroner i 2018, og flere politikere har ønsket innsyn i hva det er som har forårsaket dette.