Et enstemmig formannskap vil la Brunsvik bygge ut

Strid om fire parkeringsplasser har satt Brunsvik Eft. sine utbyggingsplaner for en overbygd handlegate mellom butikkene Jernia, Kaibutikken og VIC Lefdal i fare. Nå vil formannskapet la butikkene bygge parkering.

Strid om fire parkeringsplasser har satt Brunsvik Eft. sine utbyggingsplaner for en overbygd handlegate mellom butikkene Jernia, Kaibutikken og VIC Lefdal i fare. Nå vil formannskapet la butikkene bygge parkering. Foto: Svanhild Breidalen 

Nyheter

Vågsøy kommune har lenge vært positive til Brunsvik sitt handlegateprosjekt, og mener dette vil legge bedre til rette for gåendes ferdsel nord/sør, og gi et bedre tilrettelagt handelstilbud i sentrum ved at folk kan oppholde seg under tak.


Frykter parkering skal skrinlegge storsatsing

Brunsvik Eftf. fikk nei fra kommunen på søknaden om etablering av fire parkeringsplasser på nordsida av bygget. For dem er parkering så viktig at det legger en demper på investeringsiveren.

Men så ble hele utbyggingen satt på vent med et parkerings-nei fra kommunen. I ombyggingen forsvinner nemlig all parkering for Brunsvik som i dag er i smuget mellom Brunsvik og bibliotekbygget. Brunsvik søkte derfor om fire parkeringsplasser lenger ned mot sjøen, men fikk først nei fra administrasjonen og så fra formannskapet som klageinstans.

Avslaget var ifølge Odd Arne Mulelid ved Kaibutikken begrunnet med at det forhindret arbeidet med å skape byrom og møteplasser.