Et enstemmig formannskap vil la Brunsvik bygge ut

Strid om fire parkeringsplasser har satt Brunsvik Eft. sine utbyggingsplaner for en overbygd handlegate mellom butikkene Jernia, Kaibutikken og VIC Lefdal i fare. Nå vil formannskapet la butikkene bygge parkering.

Strid om fire parkeringsplasser har satt Brunsvik Eft. sine utbyggingsplaner for en overbygd handlegate mellom butikkene Jernia, Kaibutikken og VIC Lefdal i fare. Nå vil formannskapet la butikkene bygge parkering. Foto: Svanhild Breidalen 

Nyheter

Vågsøy kommune har lenge vært positive til Brunsvik sitt handlegateprosjekt, og mener dette vil legge bedre til rette for gåendes ferdsel nord/sør, og gi et bedre tilrettelagt handelstilbud i sentrum ved at folk kan oppholde seg under tak.