Kavringen:

Kjenner du igjen disse glade barna?

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Vågs­øy: Her er vi på kar­ne­val i Bam­se­bo bar­ne­ha­ge i Mål­øy, cir­ka 1985–86. F.v. Ro­ald Ger­hard Hun­vik, Trude Ha­ge­land, ukjent med mas­ke på, Inga An­dal, Anne Rita An­dal, Chris Ned­re­berg Sil­den og ei av de an­sat­te i bar­ne­ha­gen, Ast­rid Ham­re. Bam­se­bo bar­ne­ha­ge blei starta opp av Mål­øy Hus­mor­lag i 1962, og det var da en av fyl­kets før­s­te bar­ne­ha­ger. Sei­ne­re blei Bam­se­bo over­tatt av Vågs­øy kom­mu­ne. I 2003 blei drifta flytta over til den kom­mu­na­le Skramsmarka bar­ne­ha­ge. Mål­øy Hus­mor­lag, som da had­de skifta navn til Mål­øy kvin­ne- og fa­mi­lie­lag, solg­te Bam­se­bo-hu­set til pri­va­te få år et­ter. Fra og med i høst er Skramsmarka bar­ne­ha­ge flytta til Hol­vik og slått sam­men med Hol­vik bar­ne­ha­ge.