Opnar eigen butikk

Fire år etter Salah Ahmad Alabdullah og Ftouh Samir Krdi flykta frå Syria, opnar dei butikk med arabisk mat, midt i Måløy. Med det skapar dei sin eigen arbeidsplass på den nye heimstaden sin.

Familiebedrift: Ftouh Samir Krdi og mannen Salah Ahmad Alabdullah jobbar i desse dagar med å gjere butikken Måløy Mat AS klar for opning. Butikk blir liggande midt i Gate 1 i Måløy, i lokala der hobbybutikken Mijoli held til ei kort periode, og vareutvalet blir arabisk mat. Foto: Janne Weltzien Listhaug 

Nyheter

– Folk er veldig glade for dette, og ønsker oss lykke til, smiler Salah Ahmad Alabdullah.