Nå ber han Kystverket kutte en milliard

Møtte ministeren: Prosjektleiar Randi Paulsen Humborstad og Rolf Domstein møtte nylig samferdsleminister Jon Georg Dale (Frp) for å sikre bygging av skipstunnelen. Foto: Privat 

Nyheter

Samferdselsminister Jon Georg Dale ber Kystverket kutte prisen på Stad skipstunnel med en milliard kroner, skriver smp.no.

Det kommer fram i et svar til Sps Jenny Klinge. I et skriftlig spørsmål spør Klinge om de 20 millionene Stortinget har bevilget til prosjektet i 2019 er å regne som en startbevilgning.


Sikra fleirtal for tunnelmillionar

Tysdag kveld vart det kjent at Kristeleg Folkeparti i budsjettforhandlingane med regjeringspartia Venstre, Høgre og Fremstegspartiet har blitt samde om å løyve 20 millionar kroner til oppstart av Stad skipstunnel.

 

Det er det ikke ifølge Dale. Han gir nå Kystverket et år til å gå gjennom prosjektet med tanke på å få ned prisen.

– Kystverket vil få i oppdrag å gå gjennom prosjektet og kostnadene, med sikte på å få kostnadene ned på nivået i Nasjonal transportplan, skriver Dale i svaret til Klinge.

Skipstunnelene er i NTP lagt inn med en pris på 2,7 milliarder kroner. En ekstern kvalitetssikring av tallene viste at prisen ville bli hele 3,7 milliarder.


Meiner dette er grønt lys for tunnelen

Stein Robert Osdal (KrF), ordførarkollegaer og prosjektleiinga i Stad skipstunnel lagde til spontan kakefest då det blei kjent at 20 millionar kroner til tunnelen har funne vegen inn att i statsbudsjettet.