Vil bruke reformpengene for Kinn allerede nå

Mot de to stemmene til Sp vedtok formannskapet i Vågsøy å slutte seg til at deler av reformstøtten til Kinn, som egentlig skal brukes i 2020, i stedet brukes i prosjektperioden til gjennomføring av sammenslåingen.

sa ja: Flertallet i formannskapet mente det var greit å bruke av reformpengene. 

Nyheter

Det var enighet om erkjennelsen av at det nok var satt av for lite penger til selve gjennomføringen av sammenslåingen av Flora og Vågsøy til Kinn, men fellesnemndmedlem Nils Myklebust (Sp) var likevel uenig i at en skulle bruke av de 20,5 mill. i reformstøtte som i utgangspunktet skal tilfalle den nye kommunen i 2020.