Vil ha to veker med sommarstengt barnehage

I posisjonen sitt alternative framlegg har partia budsjettert med sommarstengt barnehage.

H, V, KrF og Frp fekk fleirtal for sitt alternative budsjett. Her f.v. Tore Hjelle (H), Arild Nøstdal (V), Knut Tore Nes Hjelle (V), Kirsti Ohrvik Olsen (V) og Lars-Svein Drabløs (Frp). 

Nyheter

Stengde barnehagar i to veker på sommaren er noko Venstre, Høgre Kristeleg Folkeparti og Framstegspartiet forventar å spare 150.000 kroner på.