I dag bestemmer politikarane seg for om dei vil støtte MMR

Her kan du følge møtet i fylkestinget direkte.
Nyheter

Daglig leiar i Måløy Vekst, Randi Humborstad, håpar fylkeskommunen går inn med 20 millionar kroner til eit marint forskingssenter i Måløy.

– Realiseringa av eit marint forskingssenter vil vere avgjerande for å skape eit framtidsretta næringsliv, nye arbeidsplassar og eit levedyktig samfunn på kysten, seier Humborstad.

Møtet har følgande sakliste:

Ordførar i Leikanger kommune, Jon Håkon Odd, helsar tinget

Utdeling av Fylkeskulturprisen 2018

Fylkesordføraren held tale

Debatt etter fylkesordføraren sin tale

Handsaming av saker:

45/18 Forvaltningsrevisjon - Utdannings- og yrkesrådgiving i vidaregåande skule - rapport

46/18 Sogn og Fjordane fylkeskommune sin eigarskap i Sogn og Fjordane Energi AS

47/18 Godtgjersle til dei folkevalde - endring av reglement

48/18 Ny selskapsavtale for Vigo IKS

49/18 Fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune

50/18 Kommunearkivordninga - tilslutning til interkommunalt samarbeid om arkivtenester

51/18 Handlingsprogram 2019-2022 til Kultur for alle, regional plan for kultur 2019-2027

52/18 Endringar i budsjettet for 2018

53/18 Etablering av "Nynorskhus" i Sogn og Fjordane - søknad om auka driftsstønad frå Sogn og Fjordane teater

54/18 Gang- og sykkelveg langs fv.607 Heggebø - Leirvik i Hyllestad kommune

55/18 Nytt opplæringsfartøy

56/18 Budsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022