Får fylkesmillionar:

– No kan vi gå i gang med å skape eit marint forskingssenter

Måløy Marine Ressurssenter er innvilga 15 millionar kroner i tilskot frå Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Nyheter

– Vi er svært fornøgde, og vil berømme fylkespolitikarane våre, som samrøystes har valt å støtte Måløy Marine Ressurssenter (MMR) med eit eingongsbeløp på 15 millioner kroner. Fylkestinget føl med dette opp næringslivet sitt samla initiativ for å skape eit marint forskingssenter, og forme framtida sitt marine næringsliv i Sogn og Fjordane, heiter det i ei pressemelding frå stiftinga Måløy Marine Ressurssenter.