Foreslår å øke takstene

Vågsøy: Rådmann Knut Ove Leite har tidligere uttalt at Eids krav om at Vågsøy betaler for ekstra lærerressurser ikke er en del av den opprinnelige avtalen mellom de to kommunene. Arkivfoto  Foto: Kari MidtgÃ¥rd RÃ¥sberg

Nyheter

Rådmannen i Vågsøy foreslår å øke eiendomsskattetakstene for skatteåret 2019 med 10 prosent. Dette som et alternativ til å gjennomføre retaksering av alle eiendommer. Eiendommer under verk og bruk som inneholder takst på maskiner og utstyr blir taksert på nytt basert på endringer i eiendomsskatteloven på dette punktet.

Formannskapet i Vågsøy ga sist uke sin enstemmige tilslutning til dette forslaget fra rådmannen.