Har fått status som interkommunale

I brev fra Kulturdepartementet har både svømmeanlegg og turnhall i Vågsøy og fotballhall i Flora fått status som interkommunale anlegg.

Turnhall og svømmeanlegg i Vågsøy og fotballhall i Flora har fått status som interkommunale anlegg. Dette betyr imidlertid ikke at de er vedtatt realisert. Her en illustrasjon av den ønskede turnhallen på Tennebø. Illustrasjon: Skavøypoll Turn 

Nyheter

Det betyr at en innen 15. januar kan søke om økte spillemidler til disse tre anleggene. Med interkommunale anlegg utløses muligheten for inntil 30 prosent mer tilskudd i form av spillemidler. For å søke må anleggene være fullfinansiert.