Har selt gamal travar ut av fylket

Endå ein legendarisk linebåt er på veg ut av fylket. Ervik Havfiske har selt Keltic til eit reiarlag på Møre.

Arkivfoto 

Nyheter

Dermed er det i ferd med å tynnast ut i rekkene av eldre linebåtane som på 80- og 90-talet var med å revolusjonere autolinefisket. Stig Ervik i Ervik i Ervik Havfiske seier at Keltic har vore ein god linebåt som har fiska godt og som har hatt gode folk om bord i mange år. Måndag leverte Keltic sin siste fangst med Måløy som registreringshamn i nettopp Måløy, ein fangst på 220 tonn.