Vil ha kompensasjon for ulempen med grensejustering

Arbeiderpartiet hadde et tilleggsnotat til sitt budsjettframlegg som de presenterte for formannskapet. Dette ble enstemmig vedtatt av alle formannskapsmedlemmer.

Frode Kupen og Vågsøy Arbeiderparti mener Vågsøy kommune bør kompenseres for den økonomiske ulempen grensejusteringen av Bryggja til Stad kommune vil medføre.  Foto: Arkiv

Nyheter

– Det foreligger fremdeles stor usikkerhet rundt hvor stor ulempe grensejusteringen av Bryggja til Stad kommune vil medføre for «rest-Vågsøy». Rest-Vågsøy vil utvilsomt få økonomiske utfordringer på minst to områder. Dette må tas hensyn til ved behandling av økonomiplanen, skriver partiet.