Vil ha kompensasjon for ulempen med grensejustering

Arbeiderpartiet hadde et tilleggsnotat til sitt budsjettframlegg som de presenterte for formannskapet. Dette ble enstemmig vedtatt av alle formannskapsmedlemmer.

Frode Kupen og Vågsøy Arbeiderparti mener Vågsøy kommune bør kompenseres for den økonomiske ulempen grensejusteringen av Bryggja til Stad kommune vil medføre.  Foto: Arkiv

Nyheter

– Det foreligger fremdeles stor usikkerhet rundt hvor stor ulempe grensejusteringen av Bryggja til Stad kommune vil medføre for «rest-Vågsøy». Rest-Vågsøy vil utvilsomt få økonomiske utfordringer på minst to områder. Dette må tas hensyn til ved behandling av økonomiplanen, skriver partiet.


Vil sikre åpning av ny Kulatoppen-fløy i 2021:

Fikk budsjettros fra kollegene

Arbeiderpartiet var det eneste partiet som klarte å stable et alternativt budsjett på beina til formannskapsmøtet. Viktigst for partiet var det å få tatt inn Kulatopp-utbyggingen inn igjen i budsjettet. Begge deler ble de rost for.

 

Vågsøy har satset på et godt tilbud ved Bryggja omsorgssenter og har bygd opp kapasitet der som er langt større enn det folketallet på Bryggja skulle tilsi. Det medfører at rest-Vågsøy vil få lavere dekning på bemannede omsorgsplasser enn i dag, argumenterer de videre.