Kavringen:

På besøk fra Amerika

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Vågs­øy: Beg­ge dis­se bil­de­ne er fra cir­ka 1950, da Tor­alf Hagen med fa­mi­lie var hei­me på be­søk fra USA. Bil­det over er tatt uten­for eld­hu­set på går­den Hagen på Kval­heim. Bak sit­ter søsk­ne­ne Tor­alf Hagen (f.v.), Anna Kval­heim og Mons Hagen, sam­men med søn­nen til Mons, Wil­ly Hagen (nr. 2 f.v.). For­an sit­ter Olu­fi­ne Kval­heim, ei kvin­ne som bod­de og ar­beid­de på går­den. Tor­alf, Anna og Mons var barn av Jakob og Mar­ta Hagen.

Vågs­øy: Bil­det over er fra Oppedalen. For­an f.v. Isak Op­pe­dal, Tor­alf Hagen (USA), Fritz Hagen, Hjør­dis Op­pe­dal (gift Fæ­re­strand), Oli­na Op­pe­dal, Hans Op­pe­dal (for­an, bror til Isak O.) og Anna Kval­heim. Bak f.v. Al­fred Fæ­re­strand. Eld­bjørg Fæ­re­strand (f. Op­pe­dal), Mar­ta Krå­ke­nes, Ma­ria Op­pe­dal (bak), Mag­da Kval­heim, Jim­my Hagen (USA), Harald Op­pe­dal, Ju­lia Hagen USA), Lars Op­pe­dal og Jarl Hagen (USA).