39 omkom i brann i fjor

39 mennesker omkom i brann i Norge i 2018 og julemåneden desember ble spesielt dyster med åtte omkomne, viser ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. De omkomne er 27 menn og 12 kvinner.

Illustrasjonsfoto 

Nyheter

— Til tross for at dette er en økning i forhold til 2017 ser vi likevel en klar reduksjon i antall dødsbranner her i landet de siste ti år. Årsaken tror vi skyldes en økt bevissthet rundt brannsikkerhet hos folk flest. Flere installerer røykvarslere og har slukningsutstyr i hjemmet, sier Øyvind Setnes, forebyggingsekspert i Tryg Forsikring i en pressemelding.

I snitt har det omkommet 61 personer hvert år i branner siden 1979, viser statistikken. Året med færrest omkomne i brann er 2017 med 26 personer, mens tallet på omkomne året før var 41.

— For 2018 ser vi at røyking er den største årsaken til at folk dør i brann og at menn er kraftig overrepresentert i antall omkomne. De fleste boligbranner med tragisk utfall skjer om natten mens folk sover, og spesielt er nettene i helgene utsatt, sier han.

Tre av fire av de som har omkommet i brann de siste årene har enten vært eldre og pleietrengende, hatt nedsatt funksjonsevne eller rusmisbrukere. Personer over

70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen. Spesielt høy er risikoen for eldre som bor alene.

— De farligste boligbrannene oppstår om natten, og de fleste som omkommer kveles i røyk og gass. Om natten har du liten mulighet til å oppdage brann i tide såfremt ikke en røykvarsler vekker deg.  Røykvarslere redder hvert år livet til et titalls mennesker og er en billig livsforsikring, sier Setnes.

Tallet på omkomne i branner har sunket gradvis de siste årene. Hvert år rykker brannvesenet ut til over 3.000 branntilløp i private hjem. De aller fleste av disse dreier seg om branntilløp ved komfyren.

Det brenner oftest på ettermiddagen når folk kommer hjem og lager mat. Flest bygningsbranner er det i januar og desember mens vinteren er på sitt kaldeste.

Det anslås at en halv million mennesker bor i boliger uten fungerende røykvarslere.

Slik sikrer du deg mot brann:

  • Alle boliger skal nå ha minst én røykvarsler i hver etasje, ifølge forskriftene.
  • Du bør koble røykvarslere sammen slik at de slår ut samtidig ved brann. Det vil øke sjansene dine betraktelig hvis det for eksempel begynner å brenne et sted i huset der du ikke befinner deg.
  • Sørg for å ha tilstrekkelig antall røykvarslere, helst én i hvert rom.
  • Test røykvarslerne jevnlig med testknappen, helst hver måned.
  • Bytt batteri en gang i året, 1. desember, og rengjør røykvarslerne årlig.
  • Røykvarslerne varer ikke evig, bytt de ut hvert 10. år.
  • Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen.
  • I boliger med flere etasjer bør du plassere røykvarslere i nærheten av trappene, slik at lyden fra alarmen bærer lettere gjennom etasjene.
  • Ha én eller helst flere optiske røykvarslere med trådløs sammenkobling. Disse bør være godkjent med CE-merke og henvisning til standarden «NS-EN 14604».