Prioriterer løpebane

Her går Siv Holmøy går over den farga kunstgrasstripa for å sikre at limet får godt feste før alt var klart til opningsfest for den nye fleirbruksbana ved Kolset oppvekst. Den opna i mai i fjor.  Foto: Siri Kolset

Nyheter

Bremanger kommune prioriterer dei innkomne søknadene om spelemidlar slik:

Løpebane på Kolset oppvekst blir prioirtert med søknadssummen 143.000 kroner, klatrepark Svelgen oppvekst med 300.000 kroner, ballbinge Frøyen oppvekst 143.000 kroner og Tuftepark på Hauge oppvekst med 300.000 kroner.

15. januar er fristen for å prioritere og sende lokale søknadar til fylkeskommunen.