Fann ein marknad heime

Roy Husevåg (33) flytta heim til Måløy og driv eitt av få arkitektfirma med base i ytre Nordfjord.

Arkitektkontor: Roy Husevåg (t.v.) er dagleg leiar for Husevåg Arkitektur AS. Saman med Kristian Adolphsen ønsker han å bidra i sentrumsutviklinga. Foto: Janne Weltzien Listhaug 

Nyheter

Den nyutdanna sivilarkitekten flytta heim hausten 2017, og er dagleg leiar i Husevåg Arkitektur AS. Med seg på laget har han Kristian Adolphsen og sin eigen far, Frank Husevåg. Sistnemnde har drive som arkitekt dei siste 30 åra.