Kavringen:

Kjenner du igjen noen på familiebildet fra 1960-tallet?

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Vågs­øy: Det­te er fa­mi­li­en An­dal, på et bil­de som er tatt tid­lig på 1960-tal­let. For­an f.v. sitter Ragn­hild An­dal, Odd­ny El­vi­ra An­dal, Pet­ra (f. An­dal) Sæt­re­myr, Kit­ty An­dal, Svein An­dal, Rolf An­dal, Jenny An­dal og Gud­run «Gulle» (f. An­dal) Solevåg. Gudruns mann het Mon­rad Solevåg, men han er ikke med på bil­det. Stående bak f.v. er Karl «Kal­len» An­dal, Tho­re An­dal, Odd­ny An­dal, Øy­vind An­dal, Mina An­dal, Pet­ter An­dal, Tryg­ve An­dal, Ag­nes An­dal og Ole Sæt­re­myr. For å klargjøre familieforholdene: Ragn­hild, Pet­ra, Rolf, Gud­run, Karl, Tho­re, Øy­vind, Pet­ter og Tryg­ve var søs­ken. Odd­ny El­vi­ra var gift med Tho­re, Pet­ra var gift med Ole, Jenny var gift med Karl og Odd­ny var gift med Øy­vind. Mina var gift med Pet­ter og Ag­nes var gift med Tryg­ve. Kit­ty var gift med Rolf, og de var for­eld­re­ne til Svein, som sit­ter mel­lom dem i mid­ten for­an. 

Nyheter

Vågs­øy: Det­te er fa­mi­li­en An­dal, på et bil­de som er tatt tid­lig på 1960-tal­let. For­an f.v. sitter Ragn­hild An­dal, Odd­ny El­vi­ra An­dal, Pet­ra (f. An­dal) Sæt­re­myr, Kit­ty An­dal, Svein An­dal, Rolf An­dal, Jenny An­dal og Gud­run «Gulle» (f. An­dal) Solevåg. Gudruns mann het Mon­rad Solevåg, men han er ikke med på bil­det. Stående bak f.v. er Karl «Kal­len» An­dal, Tho­re An­dal, Odd­ny An­dal, Øy­vind An­dal, Mina An­dal, Pet­ter An­dal, Tryg­ve An­dal, Ag­nes An­dal og Ole Sæt­re­myr. For å klargjøre familieforholdene: Ragn­hild, Pet­ra, Rolf, Gud­run, Karl, Tho­re, Øy­vind, Pet­ter og Tryg­ve var søs­ken. Odd­ny El­vi­ra var gift med Tho­re, Pet­ra var gift med Ole, Jenny var gift med Karl og Odd­ny var gift med Øy­vind. Mina var gift med Pet­ter og Ag­nes var gift med Tryg­ve. Kit­ty var gift med Rolf, og de var for­eld­re­ne til Svein, som sit­ter mel­lom dem i mid­ten for­an.