Ser potensial på tvers av kommunegrensene

22. januar er det igjen klart for Framflyt ved Måløy vidaregåande skule – næringslivskonferansen som arrangeres av ungdom for ungdom.

Framflyt UB, markedsføringselevene, består i år av Eirin Oksholen (framme t.v.), Rebekka Solvåg og Daniel Færestrand Haugen. Bak f.v. Matilde Krøvel, Sofie Vedvik, Siri Kvalheim og Thomas Bakke. Foto: Svanhild Breidalen 

Nyheter

Temaet for årets konferanse er «På tvers av kommunegrenser» og ungdommene ønsker å sette søkelyset på at grenser ikke har noen betydning for hvor man vil jobbe og bo.