Desse skal føre samanslåinga i mål

Stad kommune har tilsett fire kommunalsjefar, tre stabsleiarar og sju einingsleiarar. Dei to førstnemnde leiargruppene er no ein del av styringsgruppa for den nye kommunen.

F.v. Harald Sivertsen, Barbro Longva, Ingunn Rotihaug, Kristin Otneim Aarsnes, Kristine Dahl, Elin Leikanger, Åslaug Krogsæter og Ole Starheim er alle tilsett i Stad. Foto: Eid kommune  Foto: Privat

Nyheter

Om under eitt år er Selje og Eid slått saman til Stad kommune. I fase 1 og fase 2 som vart gjennomført i 2018 vart kommunalsjefar stabsleiarar og einingsleiarar tilsett. Dette er dei som er tilsett: