Mener riving var rett avgjørelse

Selv om formannskapet i Vågsøy synes det er uheldig at Eltvikbuda med notheng ble revet før klagefristen var ute, står de fast på at de var riktig avgjørelse å la Verlo få lov til å utvikle området.

Fylkeskommunen klagde på vedtaket om å la Verlo få dispensasjon til å rive.  

Nyheter

– Det er jo ikke tvil om at det som skjer der ute nå er det vi ville skulle skje. Så intensjonen med vårt vedtak er etterlevd. At ting er gjort litt raskere enn det skulle, skal jeg ikke si noe om. Men det som skjer, er det vi ønsket, sa Frode Kupen (Ap).


Krever rivestopp

Sogn og Fjordane fylkeskommune påklager Vågsøy kommune sitt vedtak om å la Verlo Eiedom få rive Eltvikbuda og nothenget i forbindelse med planene vågsøyselskapet har for videreutvikling av området.


Formannskapet samlet seg om et vedtak med følgende ordlyd: «Formannskapet opprettholder vedtaket gjort i formannskapsmøte 18. oktober 2018, og ser på opparbeiding og planer for området som forskjønnelse og utvikling».