Har fått ja til storsenterutbygging

Fylkesrådmannen innstilte på nei til utvidelse av Måløy Stormarked i utkastet til detaljreguleringsplan. Men fylkesutvalget ville det annerledes.

VIl bygge ut: Fylkesutvalgets Helen Hjertaas (t.v.), ordfører Kristin Maurstad og Per Gunnar Frantzen er glade for at Måløy Stormarked er et stort skritt nærmere realisering. Foto: Svanhild Breidalen 

Nyheter

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok nemlig onsdag ikke å reise innsigelse til detaljreguleringsplanen, noe som i klartekst betyr at fylkesutvalget lar Måløy Stormarked utvide senteret slik eier Per Gunnar Frantzen har ønsket i flere år.