Ønskjer seg betre vegforbindelsar i Stad

I eit brev til fellesnemnda for Stad ber Jan Magne Heggedal om betre aust-vest vegsamband i den nye kommunen.

I Jan Magne Heggedal sitt forslag ligg det ny vegtrase frå Bryggja via Berstaddalen til Selje og Stadlandet, og ny vegtunnel mellom Moldefjorden og Kjødepollen. Arkivfoto  Foto: Kystverket

Nyheter

Heggedal foreslår ein ny vegtrasé frå Bryggja via Berstaddalen til Selje/Stadlandet, og ny vegtunnel mellom Moldefjorden og Kjødepollen

– For å køyre bil mellom kommunesentera i Eid kommune og Selje kommune må vegfarande køyre innom den eine eller den andre av to nabokommunar, anten via rest-Vågsøy eller Vanylven kommune. Dette merkelege forholdet har blitt peika på i media og ved fleire politiske vurderingar dei siste åra, skriv Heggedal.