Gir si støtte til utbetring av trafikkert «flaskehals»

Politikarane i fellesnemnda for Selje og Eid gir si støtte til reguleringsplanen for Fv. 61.

FV. 61: Strekninga på 1,3 kilometer mellom Naveosen og Brubakken er smal og svingete. 

Nyheter

– Fellesnemnda ser svært positivt på at dette vegstykket vert regulert utbetra til høg standard for biltrafikk. Med ny bru, brei veg, gode kurver og stigningsforhold og langt færre avkøyrsler er dette eit framsteg for dei som bur i og reiser gjennom seinare Stad kommune, og gjennom Nordfjord og Søre Sunnmøre, heiter det i vedtaket frå fellesnemnda.


Vil fikse problemveg for 90 millionar

Sjølve jobben ligg fleire år fram i tid, men forslaget til reguleringsplan for oppgradering av fylkesveg 61 Naveosen-Brubakken i Vågsøy ligg no ute på høyring. 1,3 kilometer problemveg skal utbetrast for 90 millionar kroner.

 

Statens vegvesen har i samarbeid med Vågsøy kommune lagt ut eit forslag til reguleringsplan for fv. 61 mellom Naveosen og Brubakken ut til offentleg ettersyn. Målet med planarbeidet er å leggje grunnlaget for utbetring av eksisterande fv. 61 mellom Naveosen og Brubakken i Vågsøy kommune. Utbetringa vil gje auka trafikktryggleik og betre framkomst på ei strekning på om lag 1,3 kilometer.