Har funnet daglig leder til nysatsing

Roger Bergset er ansatt som daglig leder i stiftelsen Måløy Marine Ressurssenter. Han leder nå arbeidet med utviklingen av det nye marine forskningssentret, og vil i løpet av kort tid starte utlysningen av to stillinger som forskningsledere og senere en stilling innen prosjektøkonomi og administrasjon.

Roger Bergset (t.h.) blir daglig leder i Måløy Marine Ressurssenter. Her med styreleder i Måløy Vekst Øyvind Reed (f.v.), daglig leder i Måløy Vekst Randi Humborstad. Arkivfoto: Janne Weltzien Listhaug  

Nyheter

– Bergset har lang erfaring med FoU- og innovasjonsprosjekter, forretningsutvikling, internasjonalisering og markedsutvikling, sier styreleder Olav Steimler i Måløy Marine Ressurssenter. - Han har vært med siden idefasen og har stått for forprosjektet. Han har inngående kjennskap til hva som skal til for å lykkes. Avtalen er at han skal lede arbeidet frem til senteret er i full forskningsdrift. Deretter vil det være naturlig å drøfte hvordan et slikt akademisk senter bør ledes i fremtiden, sier styreleder Olav Steimler i Måløy Marine Ressurssenter i en pressemelding.

– Nå i oppstartsfasen er prosessledelse og teamutvikling vesentlige suksessfaktorer.  Dette er kunnskap og erfaring som Roger Bergset har fra sin tid i bedriftsrådgivingsselskapet Segel AS.  Måløy Marine Ressurssenter trenger spesialkompetanse innenfor strategi- og forretningsutvikling, markedsutvikling og internasjonalisering, innovasjon og prosjektledelse, sier Steimler.

Det marine ressurssenteret er en regional satsing på forskning og utvikling innen havbruk og marine næringer. Senteret bidrar til at kompetanse blir lett tilgjengelig og at det kan rekrutteres høyt kvalifiserte forskere og utviklere til denne delen av landet.

– Vårt samarbeid med blant annet Norges miljø - og biovitenskapelige universitet på Ås sikrer god forskningskompetanse allerede nå i startfasen. Fakultet for biovitenskap har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning. Måløy Marine Ressurssenter er en aktiv samarbeidspart og flere prosjekter er allerede i gang. Samarbeidet med Måløy vgs. er tett og deler av næringslivet involveres nå fortløpende med tanke på både konkrete utviklingsoppgaver og bruk av akademisk kompetanse.

– Vi regner også med å ha på plass samarbeid med andre internasjonale marine forskningsorganisasjoner i løpet av kort tid, sier Roger Bergset.

Måløy Marine Ressurssenter regner med å kunne påta seg FoU-oppgaver for lokalt og nasjonalt næringsliv i løpet av første halvår, og komme i gang i nytt forskningsbygg og laboratorier i løpet av året.

Ifølge pressemeldingen er finansieringen av Måløy Marine Ressurssenter er i sluttspurten etter at så vel fylket, næringslivet og flere kommuner har sikret oppstarten. Måløy Vekst er engasjert for markedsføring, PR og arbeid med fullfinansiering. Vekstselskapet vil også arbeide aktivt med å utvikle studentmiljøet rundt Måløy Marine Ressurssenter.  Et «Campus Måløy» er under planlegging – der man blant annet skal undersøke muligheten for en samlokalisering  av flere student- og forskningsmiljøer i regionen i felles kontor- og bomiljø.

Styret i Måløy Marine Ressurssenter består av Olav Steimler (styreleder), Gunnar Silden, Ole Petter Humborstad, Kari Kolsetad (dekan BIOVIT, NMBU), Trond Storebakken (professor BIOVITM NMBU). Åsta Navelsaker Røed (rektor Måløy vidaregåande skule), er observatør.