Vil ha tettare samarbeid med skulane

For å gjere rekrutteringa av arbeidskraft lettare ønskjer Paneda seg eit tettare samarbeid mellom skule og næringsliv.

Paneda-grunnleggjar Oddvar Flølo og dagleg leiar Geir Gjørsvik vil sjå meir på samarbeid med skule for å sikre rekruttering framover. Foto: Marianne S. Rotihaug 

Nyheter

I frukostmøtet til Stad vekst i Selje torsdag i førre veke vart det snakka om eit tettare samarbeid mellom skule og næringsliv. Dette er noko Selje-verksemda stiller seg bak.