Kavringen:

Denne gjengen var på jakt etter både medlemmer og støtte

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Sel­je: Sty­ret i Sel­je Røde Kors Hjelpekorps i 1993 ønska seg fle­re med­lem­mer. Formann Arne Martin Run­der­eim (f.v.), Per­ly År­vik, Anita Nøst­dal, Me­re­te År­vik og Lil­lian Sel­jen opp­ford­ra folk om å mel­de seg på før­s­te­hjelps­kur­set de­res og bli med i korp­set. De had­de også sendt brev til be­drif­ter og lag i Sel­je med en opp­ford­ring om øko­no­misk støt­te til bedre ut­styr. Ope­ra­tiv leder Roy Henning Run­der­eim og Ter­je Run­der­eim var ikke til ste­de da bil­det blei tatt.