Har fått sju søkere til kommunalsjefstillingen

Under fellesnemndmøtet fredag orienterte prosjektrådmann Terje Heggheim på søkertilfanget etter andre gangs utlysing av jobben som kommunalsjef for innovasjon og utvikling i Kinn.

Under fellesnemndmøtet fredag orienterte prosjektrådmann Terje Heggheim på søkertilfanget etter andre gangs utlysing av jobben som kommunalsjef for innovasjon og utvikling i Kinn. Foto: Svanhild Breidalen 

Nyheter

Stillingen ble lyst ut for andre gang ettersom man ikke var fornøyd med søkertilfanget i første runde.