Her er dagens Fjordkryss

Om du hadde gledd deg til å løyse fredagens Fjordkryss, så må du ikkje opne dagens avis.
Nyheter

For i dagens avis finn du nemleg eit ferdig utfylt kryssord, som vi ved ein feil har klart å sette på trykk.

Dagens kryssord finn du nedst i denne saka. Om du ønsker å få det tilsendt, send ein e-post til fjt@fjt.no.

Fredagens (uløyste) Fjordkryss kjem også på trykk i komande tysdagsutgåve av Fjordenes Tidende.