Nye tall fra KS viser inntektstap på nesten 10 millioner:

Kan komme dårligere ut av sammenslåingen enn ventet

KS har utarbeidet en modell som illustrerer hvilke utslag kommuner ville fått på skatt og rammetilskudd om kommunesammenslåingene i 2020 hadde skjedd fra 1. januar 2019. Tallene er nedslående for Kinn.

KS har utarbeidet en modell som illustrerer hvilke utslag en ville fått på skatt og rammetilskudd om kommunesammenslåingene i 2020 hadde skjedd fra 1. januar 2019. Tallene er nedslående for Kinn. Arkivfoto: Svanhild Breidalen 

Nyheter

Tallene viser nemlig at Kinn kan måtte forberede seg på å få 4,7 millioner kroner for lite kompensert i inndelingstilskudd fra 2020.