Nye tall fra KS viser inntektstap på nesten 10 millioner:

Kan komme dårligere ut av sammenslåingen enn ventet

KS har utarbeidet en modell som illustrerer hvilke utslag kommuner ville fått på skatt og rammetilskudd om kommunesammenslåingene i 2020 hadde skjedd fra 1. januar 2019. Tallene er nedslående for Kinn.

KS har utarbeidet en modell som illustrerer hvilke utslag en ville fått på skatt og rammetilskudd om kommunesammenslåingene i 2020 hadde skjedd fra 1. januar 2019. Tallene er nedslående for Kinn. Arkivfoto: Svanhild Breidalen 

Nyheter

Tallene viser nemlig at Kinn kan måtte forberede seg på å få 4,7 millioner kroner for lite kompensert i inndelingstilskudd fra 2020.

Tar en hensyn til regionsentertilskuddet viser tallene at Kinn kommune likevel kan se ut til å få en årlig økt inntekt på 2,5 millioner kroner som følge av sammenslåingen. Men det er uansett en nedgang på cirka 9,8 millioner kroner når overgangsordningen blir avsluttet. Det er mindre enn kommunene var forespeilet. Og grunnen er distriktsindeksen.