Vil at bygda skal få fortsette å nytte barnehagen

Vågsøy kommune vil nytte gymsalen i Holvik barnehage til barnevognrom og utviding av den eine avdelinga, som har for liten plass. Ein konsekvens er at bygdelaget ikkje lenger kan nytte gymsalen til korps- og musikkøvingar. 

Vågsøy kommune foreslår å nytte gymsalen Holvik barnehage til barnevognrom og utviding av den eine avdelinga som har for liten plass. Ein konsekvens er at bygdelaget ikkje lenger kan nytte gymsalen til korps- og musikkøvingar. Arkivfoto 

Nyheter

– Det vi meiner er at her må vi kunne finne løysingar slik at både barnehagen får fylt sine behov for ein fornuftig bruk av lokalet og oppfylle avtalen som ligg der, slik at innbyggjarane i Holvik får bruke barnehagen, seier Morten Hagen (H).