– De kuttene vi har foreslått er ikke dramatiske

Skolemiljøutvalget ved Vågsøy ungdomsskole har etter oppslag i mediene om skolekutt sendt et brev til Vågsøy kommune der de uttrykker uro for at kuttene vil gi en dårligere skole, spesielt for elever med spesialundervisning og generelt for miljøet.

Skolemiljøutvalget ved Vågsøy ungdomsskole har uttrykt bekymring for budsjettkuttene, men kommunalsjef Ellen Jåvold mener disse kan løses på en forsvarlig måte. Arkivfoto 

Nyheter

Det skal kuttes 2,7 millioner i skole i 2019. Det ble vedtatt av kommunestyret i desember. Administrasjonen har fått i oppgave å finne ut hvordan, og deres forslag, som ble orientert om i formannskapet 17. januar, har skapt bekymring.