– De kuttene vi har foreslått er ikke dramatiske

Skolemiljøutvalget ved Vågsøy ungdomsskole har etter oppslag i mediene om skolekutt sendt et brev til Vågsøy kommune der de uttrykker uro for at kuttene vil gi en dårligere skole, spesielt for elever med spesialundervisning og generelt for miljøet.

Skolemiljøutvalget ved Vågsøy ungdomsskole har uttrykt bekymring for budsjettkuttene, men kommunalsjef Ellen Jåvold mener disse kan løses på en forsvarlig måte. Arkivfoto 

Nyheter

Det skal kuttes 2,7 millioner i skole i 2019. Det ble vedtatt av kommunestyret i desember. Administrasjonen har fått i oppgave å finne ut hvordan, og deres forslag, som ble orientert om i formannskapet 17. januar, har skapt bekymring.


Skal kutte i budsjettet for omsorgssenter ved å korte ned vakter

For å bidra til å møte kuttene på 7,7 millioner på drift i Vågsøy i 2019, er et av tiltakene kortere vakter for de ufaglærte ved Kulatoppen omsorgssenter. Kommunalsjef Jeanette Jensen er positiv, selv om hun ikke legger skjul på at kuttene vil merkes.

 

Etter at Fjordenes Tidende gjenga deler av debatten fra formannskapsmøtet, har kommunen mottatt et brev fra Skolemiljøutvalget ved Vågsøy ungdomsskole som uttrykker bekymring for kvaliteten på skoletilbudet og -miljøet, for alle elever, men kanskje særskilt for dem som trenger spesialundervisning.