Kavringen:

På denne gården er det campingplass i dag

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Vågs­øy: Det­te bil­det er tatt cir­ka 1915, på går­den Nore på Bryg­gja. De som står opp­stilt med hest og red­ska­per er ek­te­pa­ret Anders og Kri­sti­an­ne Nore og de­res fa­mi­lie. F.v. eld­ste søn­nen Knut, Elias (fa­ren til Anders), Kri­sti­an­ne, Anders, eld­ste dat­ter Sel­ma, ukjent, yng­ste sønn Ed­vin (født i 1907) og yng­ste dat­ter Anna. Anders Nore var bon­de og fis­ker. Han var også med­ei­er i Lef­dal fis­ke­ri­sel­skap. Går­den Nore er i dag cam­ping­plass. Hu­se­ne som Anders bygde i 1900 og 1901 står der ennå, og ho­ved­hu­set er fort­satt i bruk.