Stemplar ut:

«Yt plikta di før du krev retten din»

Nyheter

Denne kommentaren er skriven av Stig Erik Elliott og er ein del av Stemplar ut-spalta på siste sida kvar fredag.