Ingen møtte opp på stiftingsmøte

Norvall Klungresæter ønskte å danne eit lokallag for MDG i Bremanger. Foto: Siri Kolseth  Foto: Siri Kolseth

Nyheter

Trass i eit nytt forsøk blir det ikkje mogleg å stemme på Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) i Bremanger i haustens val.