Investerer 260 millioner i bedre miljø

Oppgraderingen ved Elkem Bremanger gjøres for å øke ovnens effektivitet, samtidig som tiltak vil gjøres for å redusere NOx-utslipp fra ovnen.Arkivfoto: Jørn-Arne Tomasgard 

Nyheter

Elkem har besluttet å investere i en oppgradering på en av ovnene på Elkem Bremanger.

Oppgraderingen gjøres for å øke ovnens effektivitet, samtidig som tiltak vil gjøres for å redusere NOx-utslipp fra ovnen.

Smelteovnene på Elkem Bremanger produserer silisium og ferrosilisium. Bremangers ovn 5 produserer spesialisert silisium som brukes i blant annet elektronikk, som mobiltelefoner og nettbrett, og solcellepanel.

Investeringene har en ramme på 259 millioner kroner. Oppgraderingen gjøres for å effektivisere ovnen, samtidig som det skal utbedres HMS-tiltak.

– Oppgraderingen på ovn 5 vil sikre Elkem Bremangers spesialiseringsposisjon, samt ytterligere forbedre arbeidsmiljø rundt ovnen. Tiltak vil gjøres for å redusere støv, samt redusere vårt miljøavtrykk. Dette er svært viktig for oss på verket, og jeg er veldig glad for at vi nå går i gang med oppgraderingsprosjektet, sier verkssjef Arne Werge-Olsen.

– Denne investeringen sikrer vår kostposisjon, og vår lokale tilstedeværelse. En slik investering viser at Elkem ønsker å satse på organisasjonen her i Svelgen. Vi sikrer verdiskapningen både for Elkem Bremanger og lokalsamfunnet, sier verkssjef Arne Werge-Olsen.

Elkem har fått støtte til prosjektet av NOx-fondet. Gjennom oppgraderingen skal tiltak iverksettes som sikrer at opp mot 50 prosent av NOx-utslippene reduseres, som tilsvarer utslippet til i overkant 100.000 dieselbiler. NOx-fondet støtter prosjektet med 90 millioner kroner.

– Prosjektet på Elkem Bremanger har store muligheter for å kutte NOx-utslippene betydelig, og vi er derfor glade for at vi kan bevilge penger som bidrar til å utløse dette prosjektet. Dette er et av seks Elkem-prosjekter som NOx-fondet har utbetalt eller gitt tilsagn om støtte til og i sum er Elkems satsninger viktige for å sikre vesentlige reduksjoner i nasjonale NOx-utslipp, sier daglig leder i NOx-fondet, Tommy Johnsen.