– Det er vemodig å legge ut for sal

Randi og Karl Johan Drageset starta restaurantdrift på Dampen i Davik i 1999. Alle foto: Jørn-Arne Tomasgard 

Nyheter

Randi og Karl Johan Drageset har lagt Dampen med restaurant, to leilegheiter, museum og brygge ut for sal. – Det er vemodig, men vi er pensjonistar og har annan eigedom her i Davik. Vi rekk ikkje over alt, seier Randi.