Barnehagesaken:

– Må gå an å finne en løsning som gagner både bygd og barnehage

Morten Hagen (H) mener det ikke er gjort godt nok arbeid fra administrasjonens side i arbeidet med å komme opp med en ny løsning til hvordan barnehagebygget i Holvik kan være både barnehage og samtidig et lokale som bygda kan bruke utenom barnehagetid til korpsøving og arrangement. Foto: Svanhild Breidalen 

Nyheter

Morten Hagen (H) mener det ikke er gjort godt nok arbeid fra administrasjonens side i arbeidet med å komme opp med en ny løsning til hvordan barnehagebygget i Holvik kan være både barnehage og samtidig et lokale som bygda kan bruke utenom barnehagetid til korpsøving og arrangement.