Lovar betre planarbeid i Kinn

Rolf Bjarne Sund blir kommunalsjef for samfunn, kultur og miljø i Kinn kommune og får ansvarfor planavdelinga. Han lovar større kapasitet etter samanslåinga. foto: privaT  Foto: Foto Privat

Nyheter

Vågsøy kommune manglar for tida arealplanleggar. Men i Kinn blir kapasiteten større.