Kinn held fram i desse interkommunale samarbeida

Ola Teigen leier utvalet som ser på interkommunale samarbeid. 

Nyheter

Fellesnemnda i Kinn jobbar med dei interkommunale samarbeida (IKS) ein skal ha i den nye kommunen.