Ser at ansatte blir syke av arbeidsmiljøet i barnehagen:

Er innstilt på å finne en løsning raskt

Tjenesteleder ved Holvik barnehage Line Hodnefjell ønsker å finne en løsning som gagner både barnehage, korps og bygd, men presiserer at hennes primæransvar er å sørge for at barna og de ansatte har akseptable forhold.

Sakens kjerne: Her står formannskapspolitikerne i gymsalen som er både utfordringen og den mulige løsningen for barnehagen. Ved å bygge om gymsalen kan barnehagen utvide en avdeling og få sammenhengende flyt i arbeidsdagen. De får også plass til et vognrom der barna kan sove trygt i vognene sine. Andre løsninger enn å bruke gymsalen finnes, men er dyrere. Alle foto: Svanhild Breidalen 

Nyheter

– Vi er interessert i å samarbeide og finne fram til en god løsning. Det viktige for oss er imidlertid en barnehage som fungerer. Om bygdas behov samtidig også kan løses, er det bare flott, sier Hodnefjell.