Kinn si postadresse blir 6700 Måløy

Fredag ettermiddag opplyser prosjektrådmann Terje Heggheim at det er bestemt at dokumentsenter, postmottak og Kinn si postadresse vert lagt til Måløy. Illustrasjonsfoto 

Nyheter

Fredag ettermiddag opplyser prosjektrådmann Terje Heggheim at det er bestemt at dokumentsenter, postmottak og Kinn si postadresse vert lagt til Måløy.

– Vi har tidlegare bestemt at vi må samle mange av fellestenestene i administrasjonen. Slik må det bli i ein organisasjon som skal vere effektiv, framoverretta og berekraftig. Difor er ei samling av dei merkantile tenestene viktig. Kinn må ha ei postadresse, eitt fakturamottak og eitt dokumentsenter. Det blir lagt til Måløy, seier Heggheim i sitt fredagsbrev, og legg til: