Vil gå i dialog med alle involverte parter snarest

Formannskapet ser både barnehagen og bygdas utfordringer, og tror løsningen vil være et dialogmøte.

Formannskapet ser både barnehagen og bygdas utfordringer, og tror løsningen vil være et møte. Foto: Svanhild Breidalen 

Nyheter

I oppvekst- og kulturutvalget torsdag formiddag ble saken om Holvik barnehage vedtatt utsatt, og utvalget ønsket en ny sak til møtet 14. mai der administrasjonen innenfor eksisterende bygningsmasse ble bedt om å legge fram alternative planer for å få en integrert barnehage samtidig som bygda og korpset kunne få sine behov dekket.