Vil lage ny region av Nordfjord og Sunnfjord som skal hete Kinn

TØI foreslår at fem nabokommuner i Nordfjord og Sunnfjord skal nå bli den nye bo- og arbeidsmarkedsregionen Kinn. Fotoutsnitt: Google Maps  

Nyheter

Fem nabokommuner i Nordfjord og Sunnfjord skal nå bli den nye bo- og arbeidsmarkedsregionen Kinn.