Denne veien i Måløy kan få et «kongelig» navn

Fjellvegen i Måløy kan få nytt navn som en følge av kommunereformen.  Foto: Jo Carlson

Nyheter

Fjellvegen i Måløy er en av tre veier i Vågsøy som trolig må skifte navn når kommunen blir en del av Kinn.

Den lille veistubben, som er en forgreining av Gate 6, kan i fremtiden få navnet Kongshaugen.

I forbindelse med kommunereformen er det nemlig kommet frem at Vågsøy kommune og Flora kommune har tre veier med like navn.


Ønsker eit meir kreativt vegnamn

Vågsøy har bestemt at vegen frå krysset på Almenningsfjellet mot Selje heiter Seljevegen. Terje Ødegård i namnenemnda for vegadresseprosjektet i Selje ønsker seg eit meir kreativt namn.

 

På grunn av at man ikke kan ha veier med samme navn i en kommune, har en kommet frem til at veiene med færrest adresser må bytte navn. Det er Vågsøy kommune som melder dette på sin hjemmeside.

De skriver at en referansegruppe har gått gjennom innsendte forslag, og at de har innstilt på følgende endringer av navnene på de tre Vågsøy-veiene i forbindelse med kommunesammenslåingen:

• «Lyngstien» som erstatning for «Lyngvegen» i Holvik

• «Kaivegen» som erstatning for «Sjøvegen» i Almenning.

• «Kongshaugen» som erstatning for «Fjellvegen» i Måløy.

Dette er andre gangs høring av nye veinavn, og kommunen har satt frist til 16. mai med å komme med merknader.