Nordfjord Havn går så det susar:

Brukar millionoverskot på landstraum

Dei tilsette ved Nordfjord Havn har lukkast med å auke lønsemda i det interkommunale hamneselskapet i Nordfjord. Hamneinspektør Hildegunn Midtgaard og hamnedirektør Kjell Fagna er glade for å kunne investere noko av overskotet i landstraum på alle dei offentlege kaiane i Måløy.  Foto: Janne Weltzien Listhaug

Nyheter

Nordfjord Havn har dobla overskotet til nær ni millionar. Då blir det landstraum på kaiane i Måløy.